Stifel Financial Corp. (SF)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk operacyjny w tys. USD 1 067 080 651 160 599 138 534 362 269 536
Aktywa razem w tys. USD 34 049 700 26 604 300 24 610 200 24 519 600 21 384 000
Operacyjny ROA 3,13% 2,45% 2,43% 2,18% 1,26%

2021 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $1 067 080K ÷ $34 049 700K
= 3,13%


Analiza porównawcza

2021