Stifel Financial Corp. (SF)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 9 616 810 10 439 400 8 834 870 8 463 890 9 938 620
Należności w tys. USD 1 342 480 1 466 550 1 172 860 1 979 580 1 717 050
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 31 867 700 29 014 800 22 365 500 20 940 400 21 322 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,34 0,41 0,45 0,50 0,55

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $9 616 810K + $1 342 480K) ÷ $31 867 700K
= 0,34


Analiza porównawcza

2022