Stifel Financial Corp. (SF)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 9 616 810 10 439 400 8 834 870 8 463 890 9 938 620
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 31 867 700 29 014 800 22 365 500 20 940 400 21 322 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,30 0,36 0,40 0,40 0,47

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $9 616 810K) ÷ $31 867 700K
= 0,30


Analiza porównawcza

2022