Stifel Financial Corp. (SF)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 33 653 400 30 683 400 24 648 700 21 341 500 22 242 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 31 867 700 29 014 800 22 365 500 20 940 400 21 322 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,06 1,06 1,10 1,02 1,04

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $33 653 400K ÷ $31 867 700K
= 1,06


Analiza porównawcza

2022