Stifel Financial Corp. (SF)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 12 717,17
Cykl należności dni 106,69 111,91 112,13 205,56 196,16
Cykl zobowiązań dni
Cykl konwersji gotówki dni 106,69 111,91 12 829,30 205,56 196,16

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= — + 106,69 – —
= 106,69


Analiza porównawcza

2022