Stifel Financial Corp. (SF)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 592 830 4 783 090 3 817 840 3 514 960 3 194 960
Property, plant and equipment w tys. USD 200 043 168 206 961 096 1 107 930 372 939
Rotacja aktywów trwałych 22,96 28,44 3,97 3,17 8,57

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $4 592 830K ÷ $200 043K
= 22,96


Analiza porównawcza

2022