Stifel Financial Corp. (SF)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 592 830 4 783 090 3 817 840 3 514 960 3 194 960
Aktywa razem w tys. USD 37 196 100 34 049 700 26 604 300 24 610 200 24 519 600
Rotacja aktywów razem 0,12 0,14 0,14 0,14 0,13

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $4 592 830K ÷ $37 196 100K
= 0,12


Analiza porównawcza

2022