Stifel Financial Corp. (SF)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 783 090 3 817 840 3 514 960 3 194 960 2 996 460
Aktywa razem w tys. USD 34 049 700 26 604 300 24 610 200 24 519 600 21 384 000
Rotacja aktywów razem 0,14 0,14 0,14 0,13 0,14

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $4 783 090K ÷ $34 049 700K
= 0,14


Analiza porównawcza

2021