SEI Investments Co. (SEIC)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 40 000 0 0 0 30 000
Kapitał własny w tys. USD 1 860 760 1 739 910 1 738 780 1 593 150 1 476 840
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $40 000K ÷ $1 860 760K
= 0,02


Analiza porównawcza

2021