SEI Investments Co. (SEIC)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 40 000 0 0 0
Kapitał własny w tys. USD 1 953 820 1 860 760 1 739 910 1 738 780 1 593 150
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $0K ÷ ($0K + $1 953 820K)
= 0,00


Analiza porównawcza

2022