SEI Investments Co. (SEIC)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 40 000 0 0 0
Aktywa razem w tys. USD 2 383 550 2 354 700 2 167 260 2 151 370 1 971 670
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $0K ÷ $2 383 550K
= 0,00


Analiza porównawcza

2022