SEI Investments Co. (SEIC)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 40 000 0 0 0 30 000
Aktywa razem w tys. USD 2 354 700 2 167 260 2 151 370 1 971 670 1 853 370
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $40 000K ÷ $2 354 700K
= 0,02


Analiza porównawcza

2021