SEI Investments Co. (SEIC)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 475 467 546 593 447 286 501 426 505 868
Aktywa razem w tys. USD 2 383 550 2 354 700 2 167 260 2 151 370 1 971 670
ROA 19,95% 23,21% 20,64% 23,31% 25,66%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $475 467K ÷ $2 383 550K
= 19,95%


Analiza porównawcza

2022