SEI Investments Co. (SEIC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 853 008 791 437 771 673 907 831 831 407 793 883 780 928 782 582
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 80 851 86 517 81 694 77 373 71 826 74 385 64 332 75 849
Należności w tys. USD 519 098 573 915 521 813 495 428 500 645 501 995 465 745 463 319
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 397 883 327 423 253 560 285 146 355 743 253 462 232 899 215 912
Wskaźnik płynności szybkiej 3,65 4,43 5,42 5,19 3,95 5,41 5,63 6,12

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($853 008K + $80 851K + $519 098K) ÷ $397 883K
= 3,65


Analiza porównawcza

2022/Q4