SEI Investments Co. (SEIC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 831 407 784 626 841 446 754 525 744 247
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 71 826 72 760 65 775 67 568 52 684
Należności w tys. USD 500 645 440 490 394 523 365 205 339 372
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 355 743 317 275 293 565 295 708 275 049
Wskaźnik płynności szybkiej 3,95 4,09 4,43 4,02 4,13

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($831 407K + $71 826K + $500 645K) ÷ $355 743K
= 3,95


Analiza porównawcza

2021