SEI Investments Co. (SEIC)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 453 310 1 452 220 1 375 530 1 480 980 1 404 230 1 370 610 1 311 360 1 324 850
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 397 883 327 423 253 560 285 146 355 743 253 462 232 899 215 912
Wskaźnik płynności bieżącej 3,65 4,44 5,42 5,19 3,95 5,41 5,63 6,14

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 453 310K ÷ $397 883K
= 3,65


Analiza porównawcza

2022/Q4