SEI Investments Co. (SEIC)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 404 230 1 300 980 1 304 840 1 190 810 1 139 810
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 355 743 317 275 293 565 295 708 275 049
Wskaźnik płynności bieżącej 3,95 4,10 4,44 4,03 4,14

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 404 230K ÷ $355 743K
= 3,95


Analiza porównawcza

2021