SEI Investments Co. (SEIC)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 453 310 1 404 230 1 300 980 1 304 840 1 190 810
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 397 883 355 743 317 275 293 565 295 708
Wskaźnik płynności bieżącej 3,65 3,95 4,10 4,44 4,03

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 453 310K ÷ $397 883K
= 3,65


Analiza porównawcza

2022