SEI Investments Co. (SEIC)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 918 310 1 684 060 1 649 880 1 624 170 1 526 550
Property, plant and equipment w tys. USD 178 869 189 052 160 859 145 863 146 428
Rotacja aktywów trwałych 10,72 8,91 10,26 11,13 10,43

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 918 310K ÷ $178 869K
= 10,72


Analiza porównawcza

2021