SEI Investments Co. (SEIC)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 991 040 1 918 310 1 684 060 1 649 880 1 624 170
Aktywa razem w tys. USD 2 383 550 2 354 700 2 167 260 2 151 370 1 971 670
Rotacja aktywów razem 0,84 0,81 0,78 0,77 0,82

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 991 040K ÷ $2 383 550K
= 0,84


Analiza porównawcza

2022