Charles Schwab Corp. (SCHW)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 6 635 000 5 360 000 3 043 000 3 526 000 3 329 000
Aktywa razem w tys. USD 551 772 000 667 270 000 549 009 000 294 005 000 296 482 000
ROA 1,20% 0,80% 0,55% 1,20% 1,12%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $6 635 000K ÷ $551 772 000K
= 1,20%


Analiza porównawcza

2022