Charles Schwab Corp. (SCHW)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 9 388 000 7 713 000 4 300 000 4 848 000 4 562 000
Aktywa razem w tys. USD 551 772 000 667 270 000 549 009 000 294 005 000 296 482 000
Operacyjny ROA 1,70% 1,16% 0,78% 1,65% 1,54%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $9 388 000K ÷ $551 772 000K
= 1,70%


Analiza porównawcza

2022