Charles Schwab Corp. (SCHW)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 319 904 000 325 212 000 341 763 000 374 469 000 386 562 000 393 746 000 386 500 000 369 308 000
Należności w tys. USD 63 187 000 71 241 000 73 859 000 76 130 000 84 070 000 95 292 000 86 553 000 82 245 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 499 205 000 515 164 000 540 522 000 593 044 000 632 852 000 611 009 000 550 106 000 517 082 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,77 0,77 0,77 0,76 0,74 0,80 0,86 0,87

2023/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $319 904 000K + $63 187 000K) ÷ $499 205 000K
= 0,77


Analiza porównawcza

2023/Q1