Charles Schwab Corp. (SCHW)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 374 469 000 386 562 000 393 746 000 386 500 000 369 308 000 342 006 000 340 282 000 305 016 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 593 044 000 632 852 000 611 009 000 550 106 000 517 082 000 507 863 000 492 949 000 388 024 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,63 0,61 0,64 0,70 0,71 0,67 0,69 0,79

2022/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $374 469 000K) ÷ $593 044 000K
= 0,63


Analiza porównawcza

2022/Q2