Charles Schwab Corp. (SCHW)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 272 724 000 292 097 000 319 904 000 325 212 000 341 763 000 374 469 000 386 562 000 393 746 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 437 420 000 474 358 000 499 205 000 515 164 000 540 522 000 593 044 000 632 852 000 611 009 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,62 0,62 0,64 0,63 0,63 0,63 0,61 0,64

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $272 724 000K) ÷ $437 420 000K
= 0,62


Analiza porównawcza

2023/Q3