Charles Schwab Corp. (SCHW)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 325 212 000 393 746 000 340 282 000 198 214 000 211 676 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 515 164 000 611 009 000 492 949 000 272 260 000 275 812 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,63 0,64 0,69 0,73 0,77

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $325 212 000K) ÷ $515 164 000K
= 0,63


Analiza porównawcza

2022