Charles Schwab Corp. (SCHW)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 520 136 000 640 598 000 522 789 000 289 400 000 292 986 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 515 164 000 611 009 000 492 949 000 272 260 000 275 812 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,01 1,05 1,06 1,06 1,06

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $520 136 000K ÷ $515 164 000K
= 1,01


Analiza porównawcza

2022