Charles Schwab Corp. (SCHW)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 1 165,69 1 293,97 1 418,02 1 616,30 1 830,99 1 713,97 1 844,40 1 923,78
Cykl zobowiązań dni
Cykl konwersji gotówki dni 1 165,69 1 293,97 1 418,02 1 616,30 1 830,99 1 713,97 1 844,40 1 923,78

2022/Q4 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= — + 1 165,69 – —
= 1 165,69


Analiza porównawcza

2022/Q4