Charles Schwab Corp. (SCHW)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 18 996 000 12 109 000 11 785 000 10 989 000 8 960 000
Property, plant and equipment w tys. USD 3 442 000 2 883 000 2 128 000 1 769 000 1 471 000
Rotacja aktywów trwałych 5,52 4,20 5,54 6,21 6,09

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $18 996 000K ÷ $3 442 000K
= 5,52


Analiza porównawcza

2021