Charles Schwab Corp. (SCHW)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 18 996 000 12 109 000 11 785 000 10 989 000 8 960 000
Aktywa razem w tys. USD 667 270 000 549 009 000 294 005 000 296 482 000 243 274 000
Rotacja aktywów razem 0,03 0,02 0,04 0,04 0,04

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $18 996 000K ÷ $667 270 000K
= 0,03


Analiza porównawcza

2021