Charles Schwab Corp. (SCHW)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 22 307 000 18 996 000 12 109 000 11 785 000 10 989 000
Aktywa razem w tys. USD 551 772 000 667 270 000 549 009 000 294 005 000 296 482 000
Rotacja aktywów razem 0,04 0,03 0,02 0,04 0,04

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $22 307 000K ÷ $551 772 000K
= 0,04


Analiza porównawcza

2022