Southside Bancshares Inc (SBSI)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 119 631 130 827 93 489 87 775 86 714
Aktywa razem w tys. USD 7 558 640 7 259 600 7 008 230 6 748 910 6 123 490
Operacyjny ROA 1,58% 1,80% 1,33% 1,30% 1,42%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $119 631K ÷ $7 558 640K
= 1,58%


Analiza porównawcza

2022