Southside Bancshares Inc (SBSI)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 730 700 2 979 260 2 732 950 2 549 920 2 198 400
Należności w tys. USD 49 350 39 145 38 708 28 452 27 287
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 6 731 470 6 248 380 6 045 530 5 862 700 5 339 560
Wskaźnik płynności szybkiej 0,41 0,48 0,46 0,44 0,42

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $2 730 700K + $49 350K) ÷ $6 731 470K
= 0,41


Analiza porównawcza

2022