Southside Bancshares Inc (SBSI)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 6 997 370 6 719 420 6 467 790 6 188 730 5 598 850
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 6 731 470 6 248 380 6 045 530 5 862 700 5 339 560
Wskaźnik płynności bieżącej 1,04 1,08 1,07 1,06 1,05

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $6 997 370K ÷ $6 731 470K
= 1,04


Analiza porównawcza

2022