Southside Bancshares Inc (SBSI)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 293 838 265 323 281 560 283 155 269 938
Property, plant and equipment w tys. USD 141 256 142 509 144 576 143 912 135 972
Rotacja aktywów trwałych 2,08 1,86 1,95 1,97 1,99

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $293 838K ÷ $141 256K
= 2,08


Analiza porównawcza

2022