Southside Bancshares Inc (SBSI)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 293 838 265 323 281 560 283 155 269 938
Aktywa razem w tys. USD 7 558 640 7 259 600 7 008 230 6 748 910 6 123 490
Rotacja aktywów razem 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $293 838K ÷ $7 558 640K
= 0,04


Analiza porównawcza

2022