Sabra Healthcare REIT Inc (SBRA)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 2 506 770 2 394 480 2 372 370 2 402 100 3 232 000
Aktywa razem w tys. USD 5 747 670 5 966 710 5 985 600 6 069 300 6 665 300
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,44 0,40 0,40 0,40 0,48

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $2 506 770K ÷ $5 747 670K
= 0,44


Analiza porównawcza

2022