Sabra Healthcare REIT Inc (SBRA)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD -77 605 -113 256 138 417 68 996 269 314
Aktywa razem w tys. USD 5 747 670 5 966 710 5 985 600 6 069 300 6 665 300
ROA -1,35% -1,90% 2,31% 1,14% 4,04%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $-77 605K ÷ $5 747 670K
= -1,35%


Analiza porównawcza

2022