Sabra Healthcare REIT Inc (SBRA)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 136 669 18 668 239 070 332 795 300 884
Aktywa razem w tys. USD 5 747 670 5 966 710 5 985 600 6 069 300 6 665 300
Operacyjny ROA 2,38% 0,31% 3,99% 5,48% 4,51%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $136 669K ÷ $5 747 670K
= 2,38%


Analiza porównawcza

2022