Sabra Healthcare REIT Inc (SBRA)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 49 308 111 996 59 076 39 097 50 230
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Należności w tys. USD 147 908 138 108 160 646 150 443 167 161
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 142 259 142 989 146 276 108 792 94 827
Wskaźnik płynności szybkiej 1,39 1,75 1,50 1,74 2,29

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($49 308K + $0K + $147 908K) ÷ $142 259K
= 1,39


Analiza porównawcza

2022