Sabra Healthcare REIT Inc (SBRA)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 608 612 649 190 322 561 296 914 331 113
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 142 259 142 989 146 276 108 792 94 827
Wskaźnik płynności bieżącej 4,28 4,54 2,21 2,73 3,49

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $608 612K ÷ $142 259K
= 4,28


Analiza porównawcza

2022