Sabra Healthcare REIT Inc (SBRA)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 624 811 569 545 598 569 661 736 623 409
Property, plant and equipment w tys. USD 4 959 340 5 162 880 5 285 040 5 341 370 5 853 540
Rotacja aktywów trwałych 0,13 0,11 0,11 0,12 0,11

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $624 811K ÷ $4 959 340K
= 0,13


Analiza porównawcza

2022