Sabra Healthcare REIT Inc (SBRA)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 624 811 569 545 598 569 661 736 623 409
Aktywa razem w tys. USD 5 747 670 5 966 710 5 985 600 6 069 300 6 665 300
Rotacja aktywów razem 0,11 0,10 0,10 0,11 0,09

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $624 811K ÷ $5 747 670K
= 0,11


Analiza porównawcza

2022