Seacoast Banking Corp. Of Florida (SBCF)

ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 124 403 77 764 98 739 67 275 42 865
Aktywa razem w tys. USD 9 681 430 8 342 390 7 108 510 6 747 660 5 810 130
ROA 1,28% 0,93% 1,39% 1,00% 0,74%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $124 403K ÷ $9 681 430K
= 1,28%


Analiza porównawcza

2021