Seacoast Banking Corp. Of Florida (SBCF)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 136 602 158 474 102 845 128 663 87 995
Aktywa razem w tys. USD 12 145 800 9 681 430 8 342 390 7 108 510 6 747 660
Operacyjny ROA 1,12% 1,64% 1,23% 1,81% 1,30%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $136 602K ÷ $12 145 800K
= 1,12%


Analiza porównawcza

2022