Seacoast Banking Corp. Of Florida (SBCF)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 419 245 364 259 310 241 335 556 279 690
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 446 585 354 971 348 605 346 555 291 420
Marża zysku ze sprzedaży brutto 93,88% 102,62% 88,99% 96,83% 95,97%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $419 245K ÷ $446 585K
= 93,88%


Analiza porównawcza

2022