Seacoast Banking Corp. Of Florida (SBCF)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 813 730 1 969 740 1 266 680 1 267 600 1 414 990
Należności w tys. USD 0 0 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 8 260 800 7 123 540 6 056 960 5 842 370 5 090 340
Wskaźnik płynności szybkiej 0,34 0,28 0,21 0,22 0,28

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $2 813 730K + $0K) ÷ $8 260 800K
= 0,34


Analiza porównawcza

2021