Seacoast Banking Corp. Of Florida (SBCF)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 706 730 2 683 690 3 152 540 3 351 600 2 813 730 3 151 240 3 211 160 2 515 580
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 10 388 200 8 931 460 9 371 320 9 436 410 8 260 800 8 511 300 8 027 920 7 566 360
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,26 0,30 0,34 0,36 0,34 0,37 0,40 0,33

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $2 706 730K) ÷ $10 388 200K
= 0,26


Analiza porównawcza

2022/Q4