Seacoast Banking Corp. Of Florida (SBCF)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 706 730 2 813 730 1 969 740 1 266 680 1 267 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 10 388 200 8 260 800 7 123 540 6 056 960 5 842 370
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,26 0,34 0,28 0,21 0,22

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $2 706 730K) ÷ $10 388 200K
= 0,26


Analiza porównawcza

2022