Seacoast Banking Corp. Of Florida (SBCF)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 13 319 100 13 530 000 10 858 300 9 455 670 9 966 660 10 064 100 8 894 190 9 168 760
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 12 839 400 13 068 100 10 388 200 8 931 460 9 371 320 9 436 410 8 260 800 8 511 300
Wskaźnik płynności bieżącej 1,04 1,04 1,05 1,06 1,06 1,07 1,08 1,08

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $13 319 100K ÷ $12 839 400K
= 1,04


Analiza porównawcza

2023/Q2