Seacoast Banking Corp. Of Florida (SBCF)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 10 858 300 8 894 190 7 698 980 6 519 780 6 152 640
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 10 388 200 8 260 800 7 123 540 6 056 960 5 842 370
Wskaźnik płynności bieżącej 1,05 1,08 1,08 1,08 1,05

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $10 858 300K ÷ $10 388 200K
= 1,05


Analiza porównawcza

2022