Seacoast Banking Corp. Of Florida (SBCF)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 446 585 354 971 348 605 346 555 291 420
Working capital w tys. USD 470 100 633 390 575 440 462 820 310 270
Rotacja kapitału pracującego 0,95 0,56 0,61 0,75 0,94

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $446 585K ÷ $470 100K
= 0,95


Analiza porównawcza

2022