Seacoast Banking Corp. Of Florida (SBCF)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 446 585 394 473 379 203 361 575 354 971 349 934 342 783 347 926
Aktywa razem w tys. USD 12 145 800 10 345 200 10 811 700 10 904 800 9 681 430 9 893 500 9 316 830 8 811 820
Rotacja aktywów razem 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04

2022/Q4 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Aktywa razem
= $446 585K ÷ $12 145 800K
= 0,04


Analiza porównawcza

2022/Q4