Seacoast Banking Corp. Of Florida (SBCF)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 354 971 348 605 346 555 291 420 234 912
Aktywa razem w tys. USD 9 681 430 8 342 390 7 108 510 6 747 660 5 810 130
Rotacja aktywów razem 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $354 971K ÷ $9 681 430K
= 0,04


Analiza porównawcza

2021