Redwood Trust Inc. (RWT)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD -183 440 338 091 -586 455 176 623 130 688
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Kapitał własny w tys. USD 1 083 980 1 386 090 1 110 900 1 827 230 1 348 790
Zwrot z kapitału całkowitego -16,92% 24,39% -52,79% 9,67% 9,69%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $-183 440K ÷ ($0K + $1 083 980K)
= -16,92%


Analiza porównawcza

2022